Zarząd

Uchwała Zebrania Założycielskiego nr 4/2013 o wyborze Zarządu Stowarzyszenia SCI z siedzibą w Cieszynie

Uczestnicy zebrania założycielskiego na spotkaniu w dniu 13 maja 2013 r. w Cieszynie postanawiają wybrać Zarząd Stowarzyszenia SCI z siedzibą w Cieszynie w składzie:

Kazimierz Holesz

Mariusz Kieczka

Mariola Machej

Agata Mętel