Działaj z nami

Przyłącz się do nas, razem możemy więcej!

Masz pomysł? Potrzebujesz pomocy w realizacji? Chcesz do nas dołączyć? Skontaktuj się z nami. Razem możemy więcej, bo w jedności siła!  

biuro@sci.org.pl

 

Zostań członkiem stowarzyszenia.

Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która zadeklaruje na rzecz Stowarzyszenia pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.

Członkiem wspierającym zostaje się w drodze uchwały Zarządu Stowarzyszenia po złożeniu Zarządowi pisemnego oświadczenia o chęci uzyskania statusu członka wspierającego.

W przypadku członka wspierającego będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej działanie w Stowarzyszeniu odbywa się za pośrednictwem przedstawiciela.  

Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz stowarzyszenia.  

Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia. Członek honorowy posiada wszelkie prawa członka zwyczajnego, a ponadto jest zwolniony z obowiązku płacenia składek członkowskich.